Afbeelding bij artikel
ontzorging
woensdag 16 december 2020
Body tekst

Provincies verduurzamen klein maatschappelijk vastgoed

Ruim 2.000 kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren kunnen vanaf 2021 bij hun provincie aankloppen voor advies en begeleiding bij het verduurzamen. Alle 12 provincies maken gebruik van de overheidssteun om een ontzorgingsprogramma op te zetten. De Rijksbijdrage bedraagt in totaal € 24 miljoen.

Met deze regeling kunnen provincies een provinciaal ontzorgingsprogramma opzetten voor kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren, waaronder die van schoolbesturen in het Primair (max. 10 gebouwen) en Voortgezet Onderwijs (max. 5 gebouwen).

Het nieuwe loket sluit mooi aan bij de reeds lopende programma’s van Ruimte-OK.

  • Om inzicht te krijgen op de verduurzamingsopgave tot 2030 en aan de slag te gaan met laagdrempelige energiebesparende maatregelen zijn er vanuit Ruimte-OK zijn dat de programma’s ‘Scholen op Koers naar 2030’ en ‘Scholen Besparen Energie’. Deze programma’s ondersteunen specifiek gemeenten en schoolbesturen bij de totale huisvestingsopgave en leggen een goede basis

  • Zicht op concrete uitvoering dan is er een procesbegeleider van het loket

Lees hier het volledige artikel

Meer weten over onze ondersteuning. Kijk hier de volledige programma's op de websites

Scholen op Koers
Scholen Besparen Energie