Afbeelding bij artikel
Gemeente Steenwijkerland Verdiepingsbijeenkomst IHP
dinsdag 29 september 2020
Body tekst

Een duurzame toekomst voor alle schoolgebouwen in Steenwijkerland

Deze week vond in MFC Hoogthij in Steenwijkerwold een verdiepingsbijeenkomst plaats. De bijeenkomst was georganiseerd door Scholen op Koers naar 2030 in samenwerking met de provincie Overijssel. Gemeente, schoolbesturen en provincie waren daarbij aanwezig. Rode draad tijdens de bijeenkomst was de uitgevoerde IHP-Koerscheck. Gemeente en schoolbesturen gaan gezamenlijk optrekken in het actualiseren, verduurzamen en operationaliseren van het IHP: Samenwerken voor een duurzame toekomst van alle schoolgebouwen in Steenwijkerland!

"Er zitten nogal wat losse eindjes in het IHP dat wij met elkaar eerder hebben vastgesteld. Het IHP laten actualiseren is nodig en gewenst aldus Ben Lubberdink van SVOWS".

De gemeente Steenwijkerland heeft begin 2018 het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Steenwijkerland ‘Ruimte voor talent’ vastgesteld. Uit de IHP-Koerscheck blijkt dat de verduurzamingsopgave van de schoolgebouwen op dit moment nog geen integraal onderdeel uit maakt van het IHP. Tijdens de verdiepingsbijeenkomst werd geconcludeerd dat dit wel duidelijk onderdeel zou moeten gaan uitmaken van een gezamenlijk te vormen strategische agenda. En dat is mooi want het Klimaatakkoord kent een grote ambitie.

Vanuit het project Duurzame Scholen van de Provincie Overijssel zijn er voor 9 scholen in de gemeente Steenwijkerland reeds energiescans uitgevoerd. Voor de overige scholen wordt het energieverbruik inzichtelijk gemaakt door gebruik te maken van het programma Scholen Besparen Energie.

Tijdens de bijeenkomst was er breed draagvlak voor het zetten van vervolgstappen en het maken van afspraken. Ook is er kennis gedeeld, die eerder is opgedaan bij vergelijkbare opgaven. Denk aan de processtappen bij een vastgestelde eigen bijdrage van schoolbesturen of aan beschikbare informatie rondom het tegengaan van oververhitting en warmteoverlast op scholen

Samenwerken voor een duurzame toekomst van alle schoolgebouwen in Steenwijkerland!

Wilt u ook een objectieve check van uw IHP en weten of u met uw huidige IHP op koers bent? Vraag dan een IHP-Koerscheck aan.