Kwaliteitskader Huisvesting Primair Onderwijs

Ruimte-OK | 2016

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. Het realiseren van een nieuw schoolgebouw, of het aanpassen (renoveren/verduurzamen) van een bestaand gebouw, is echter een complexe opgave. Het Kwaliteitskader Huisvesting helpt u op weg met een reeks eenduidige en praktisch toepasbare kwaliteitscriteria voor onderwijsgebouwen.

Het gebruikersbelang staat daarbij voorop. Dit vanuit de overtuiging dat een gezond en goed gebouw uiteindelijk een positief effect heeft op het gedrag, welbevinden en het leerproces van de kinderen en leerkrachten die het gebouw dagelijks gebruiken.

En de kosten?

Het Kwaliteitskader is voorzien van een financiële paragraaf PO. Deze geeft inzicht in de kosten van het toepassen van een of meerdere kwaliteitscriteria vergeleken met de wettelijke minimumnormen. Door deze kosten al in een vroeg stadium in het keuzeproces te betrekken, is integrale afstemming van ambities en budget op lokaal niveau mogelijk en kunnen reële keuzes worden gemaakt.

Op basis van het Kwaliteitskader Huisvesting heeft adviesbureau HEVO de kostenconfiguratoren Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs geactualiseerd. Met deze configuratoren is inzichtelijk te maken wat een schoolgebouw - dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015 – met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader kost. Ook kan worden gekeken wat de aanvullende investeringskosten zijn om te voldoen aan de eisen voor BENG. 

BDB onderzocht de verschillen tussen de VNG normbedragen en de werkelijke bouwkosten in 2017. Bekijk het artikel hier.

Hoe gebruik ik het Kwaliteitskader Huisvesting?

OranjeVink_RuimteOK-klein.jpgEr is een Kwaliteitskader voor het primair onderwijs (PO) en er is een versie voor het voortgezet onderwijs (VO). U kunt beide versies met de knoppen hieronder als PDF bekijken. Om het u makkelijker te maken hebben wij het Kwaliteitskader in onderwerpen verdeeld. Per onderwerp zijn de specifieke kwaliteitsaspecten als kennisitem toegevoegd. Kennisitems uit het Kwaliteitskader herkent u aan het oranje vinkje. Met die informatie kunt u bespreekbaar maken aan welke eisen het gebouw op dat aspect zou moeten voldoen.

Is er een koppeling met andere hulpmiddelen?

Het Kwaliteitskader is afgestemd met veel gebruikte hulpmiddelen zoals het PvE Frisse Scholen, GPR gebouw, de Kostenconfigurator PO & VO en de Arbocatalogus. Per hulpmiddel is een bijlage opgenomen waarin 1 op 1 de relatie wordt gemaakt met de kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader.

Het Kwaliteitskader is voortdurend in ontwikkeling. Op deze pagina vindt u de meest actuele versie van de Kwaliteitskaders.

                                                                                         
Kwaliteitskader PO


Vragen of hulp nodig?
Bekijk dan eens dit kennisitem met veelgestelde vragen. Of neem voor ondersteuning bij het gebruik contact met ons op.

Huisvesting

Ons team staat klaar voor uw vragen

Heeft u een vraag naar aanleiding van een van onze kennisitems of programma's of heeft u niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact Opnemen